Tuesday, March 15, 2011

Cứ làm tốt luôn luôn

* Người chung quanh chúng ta thường làm những điều vô lý, vớ vẩn, và ích kỷ. Tha thứ luôn luôn.

* Nếu bạn tử tế, có thể bạn bị tố cáo là bạn ích kỷ và có mưu đồ xấu. Tử tế luôn luôn.

* Nếu bạn thành công, bạn sẽ được một ít bạn không trung thành, và người thù nguyên thủy. Thành công luôn luôn.

* Nếu bạn là ngay thật, có thể bạn bị họ lừa. Cứ ngay thật luôn luôn.

* Những cái bạn chế tạo ra tốn thật nhiều thời gian, người ta có thể phá hoại trong chốc lát. Cứ chế tạo luôn luôn.

* Nếu bạn tìm được niềm vui và điều yên tịnh, người chung quanh bạn sẽ ghen tị. Cứ giữ niềm vui đó luôn luôn.

* Những gì tốt bạn làm hôm nay có thể không ai nhớ ngày mai. Cứ làm tốt luôn luôn.

* Hãy cho thế giới điều tốt nhất bạn có và chảng bao giờ đủ. Cứ cho điều tốt nhất luôn luôn.

* Đến lúc cuối, bạn sẽ thấy chỉ giửa bạn với Chúa. Chẳng bao giờ bạn với những người kia luôn luôn.

-- Mẹ Teresa

Nếu bạn không thích bài này, cứ thử Lời Hay Ý Đẹp luôn luôn.

No comments: