Wednesday, December 20, 2006

Tôn Cao Danh Chúa

Blogger không cho chữ việt (lúc mới đánh vô).
Coi chừng ... Tôi sắp hát bằng Tiếng Anh song rồi bằng Tiếng ViệtLời bài đây ...
Nhạc mp3 đây.

Praise the Lord.

No comments: