Thursday, November 25, 2010

Khát Khao Dòng Nước

Bài này làm tôi yên lòng ...


* Here are the chords and lyrics.
* Lượm lời bài với hợp âm ở đây.

Enjoy.
Hãy vui long hát với à.

1 comment:

Ti Toe said...

Hay quá hay quá!!!! Tuyệt cú mèo! I sing this song many times when I question about my faith. Thanks for sharing this!